Про нас

Міжкафедральний навчально-тренінговий центр (TESIMED) є структурним підрозділом ДВНЗ « Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

Цілі центру:

Впровадження сучасної методики навчання та відпрацювання практичних навичок студентами, інтернами та курсантами , шляхом застосування різних методик моделювання патологічних станів та захворювань за допомогою тренажерів-симуляторів, навчального програмного забезпечення та стандартизованих пацієнтів.

Стандартизація методів спілкування, фізикального обстеження пацієнтів, а також інших діагностичних та лікувальних процедур з подальшим використанням знань у клінічній практиці.

Впровадження комунікативних навичок та командної роботи під час надання медичної допомоги.

Співпраця з структурними підрозділами Університету для удосконалення діагностичного та лікувального процесу.

Навчання з надання невідкладної допомоги різного профілю на догоспітальному та госпітальному етапах, що проводиться для студентів та медичних працівників країни та зарубіжжя.

Історія

Заснований у 2016 році для впроваження світових методик забезпечення якості сучасної медичної освіти та практики.
Основною метою створення Центру симуляційного навчання в Університеті є підвищення безпеки лікувального процесу та підвищення безпеки пацієнта, що досягається шляхом впровадження сучасних методів навчання та медичних 

  практик, які базуються на моделюванні та дозволяють набути належних навичок і вмінь в симульованій ситуаціїза програмою, яка добре структурована і, що дуже важливо, без ризику для пацієнта . Багаторазове відпрацювання дає можливість зменшити кількість помилок медичним працівником, що в решті-решт веде до якісного покращенням охорони здоров’я в цілому.