Навчання

НАВЧАННЯ

На базі Центру студенти мають можливість до автоматизму відпрацювати практичну навичку або відпрацювати сценарій, відповідно до теми заняття. Окрім того мають змогу навчатися роботі в команді.


Відповідно до завдань, у Центрі симуляційного навчання створенні: - зали для відпрацювання практичних навиків (в акушерстві, гінекології, хірургії, педіатрії, травматології, оториноларингології, офтальмології, медичній маніпуляції) - симуляційні зали(пологовий, екстреної та невідкладної допомоги, невідкладної педіатрії, домедичної допомоги, догляду за хворим) -кімнати для дебрифінгу (двох типів) Ключовим моментом навчального процесу є налагоджений двосторонній голосовий та відозв’язок між усіма залами .


На базі Центру студенти мають можливість до автоматизму відпрацювати практичну навичку або відпрацювати сценарій, відповідно до теми заняття. Окрім того мають змогу навчатися роботі в команді.

Наявність дебрифінг-залів дозволяє переглядати і аналізувати відеозаписи дій кожного студента та команди в цілому при відпрацюванні сценарію, звертаючи увагу не лише на техніку виконання, а й на інші моменти, пов’язані з нетехнічними навичками – комунікацією і взаємодією у команді, процесом прийняття рішень, роллю лідера, розподілом завдань, ефективністю використання усіх членів команди та ін.​

На базі Центру проводяться практичні заняття з клінічних дисциплін кафедр:


загальна хірургія;

травматологія та ортопедія з військово-польовою хірургією;

– акушерства та гінекології № 1; – акушерства та гінекології № 2; – акушерства та гінекології ННІ ПО;

медицини катастроф та військової медицини;

терапії та сімейної медицини ННІ ПО;

педіатрії № 2; дитячих хвороб з дитячою хірургією; педіатрії ННІ ПО;

пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії;

оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії.